GÓRA

Titanic kiedy¶ i dzi¶

Królewski Parowiec Pocztowy to jeden z wielu wyszukanych i wyniosłych epitetów, którymi swego czasu okre¶lano Titanica. I taki on w rzeczywisto¶ci był! Największy, najpiękniejszy, najbardziej luksusowy, prawdziwy pływaj±cy pałac. Najdoskonalsze dzieło techniki i ludzkich możliwo¶ci pocz±tku XX wieku. A jak Titanica wygl±da dzi¶? Czy jest równie magiczny i majestatyczny? Czy może stał się już tylko przebrzmiał± kup± żelaza, która tylko straszy i doszczętnie niszczeje? Na te i wiele innych, podobnych pytań znajdziecie odpowiedĽ przegl±daj±c galerię podwodnych zdjęć Titanica.